Marketing je v podnikání základ úspěchu...

 

Mé 17leté působení v organizaci destinačního managementu (INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, Asociace turistických informačních center ČR) zaručuje komplexní zkušenosti s marketingem, brandingem. S čím vám mohu pomoci? Mám zkušenosti s tvorbou turistických produktů, organizováním akcí typu workshopy, webináře, přednášky, presstripy a další aktivity spojené s propagací značky, lokality, společnosti. Připravím a zajistím koordinaci marketingových strategií. Věnuji se správě sociálních sítí (FB, LinkedIn, Instagram, YouTube). Napíšu tiskové zprávy a vytvořím příspěvky na sociální sítě vč. grafiky.

Budování značky jsem se věnovala také v Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. Značka výzkumné organizace je nezbytná pro budování její reputace, podporu a vytváření důvěry mezi lidmi. Značka výzkumné organizace odráží její hodnoty a standardy, což následně pomáhá organizaci dosahovat její cíle. Může jí pomoci získat zákazníky, zvýšit její povědomí o značce a dosáhnout lepšího výkonu. Značka také pomáhá výzkumné organizaci získat zaměstnance, kteří se s jejím posláním a cíli mohou ztotožnit. Budování silné značky výzkumné organizace je tedy klíčem k jejímu dlouhodobému úspěchu.

Věnovala jsem se budování trvalých vztahů s klíčovými lidmi v oboru. Vytvářela jsem kontakty a využívala je pro získávání nových zdrojů. Využívala jsem online a sociální média pro propagaci a šíření informací o výzkumné organizaci a jej činnosti. Důležitá pro mě byla zpětná vazba partnerů a klientů pro zlepšení služeb a výzkumných aktivit Institutu.

 

Stejně jako v designovém myšlení je nutné nejdříve pochopit potřeby koncového uživatele a ideologii firmy. Na základě poznatků o produktu nebo službě pak vytvořit propagaci na míru. Věřím, že v tom se určitě shodneme.

Svou práci dělám s láskou. Vybírám si klienty, jejichž projekty jsou blízké mému srdci. Mojí srdcovkou je cestovní ruch, zaměření na děti, kulturu. Rozhodně mi napište, i když jsem se do vašeho zájmu podnikání netrefila, věřím, že najdeme společnou řeč. 

Marketing je klíčovou součástí každého úspěšného podnikání. Správná marketingová strategie může vašemu podnikání pomoci dosáhnout vyššího zisku a rozšířit povědomí o vaší značce. Nejdůležitějším aspektem marketingu je identifikace cílového publika. Je důležité, abyste věděli, jaká je vaše cílová skupina, co jsou jejich potřeby a jaké jsou jejich koupění zvyklosti. Dalším důležitým aspektem je vytvoření dobrého brandu. Dobré značka znamená vytvoření silné identity, která vzbudí pozitivní emoce u odběratelů a umožní jim rozpoznat vaše produkty od konkurence. Dalšími způsoby, jak zvýšit povědomí o vaší značce, jsou reklamy, sociální média, PR články a e-mailová kampaň. Všechny tyto nástroje by měly být použity ve spojení s vaší cílovou skupinou, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
S použitím správných marketingových nástrojů může být vaše podnikání úspěšné.