Marketing je v podnikání základ úspěchu…

Mé 17leté působení v organizaci destinačního managementu (INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, Asociace turistických informačních center ČR) zaručuje zkušenosti s marketingem, brandingem. Mám zkušenosti s tvorbou turistických produktů, organizováním akcí typu workshopy, webináře, přednášky, presstripy a další aktivity spojené s propagací značky, lokality, společnosti. 

Stejně jako v designovém myšlení je nutné nejdříve pochopit potřeby koncového uživatele a ideologii firmy. Na základě poznatků o produktu nebo
službě pak vytvořit propagaci na míru. Věřím, že v  tom se určitě shodneme 😀.